مشغول انجام کارهای خانه هستم و بر خلاف اغلب موارد تلویزیون روشن است، شبکه نمایش.

موقع اذان پخش سریال قطع می شود، مقدمه شبکه برای اذان، بخشی از فیلم سینمایی محمد رسول الله است،

آنجا که بعد از فتح مکه پیامبر به بلال می فرمایند که اذان بگوید،

چهره در ابتدا ناباور این مسلمان سیه چهره، و تشویق سایر مسلمامان و بعد بلال بر روی خانه کعبه می رود و اذان می گوید...


و ناخودآگاه ذهنم به سمت کشتار مسلمانان به دست مسلمانان می رود، این دین محمدی نیست....


+ عنوان مطلب، نام کتابی است در مورد پیامبر رحمت، برای کودکان.


++ کلی سوژه برای نوشتن دارم، اما دریغ از وقت!