عکس های دسته جمعی را دوست دارم،

زیبا هستند، خاطرات خوبمان را به یادمان می آورند،

اما دیگر تکرار نمی شوند...

در خیالم سالها بعد را مجسم می کنم،

ما پیر میشویم و تو همچان جوان و زیبا هستی،

در هر عروسی، هر مهمانی، هر عید، در کنار ما هستی،

ما بخشی از قلبمان را با تو به خاک سپردیم

این جای خالی همیشه در یاد ما هست...

نبودش همیشه به چشم می آید...

حتی برای کسانی که بعدها به جمع ما اضافه شوند،

برای کودکان ما،

کسانی که تو را ندیده اند،

ما به یادت هستیم،

تو، یادگار روزهایی هستی

که نه فراموش می شوند و نه تکرار...