صبح با خستگی ناشی از مهمانداری، از خواب بلند می شوی و می روی تهران تا ویزایت را از سفارت تحویل بگیری.

از قبل با خودت کنار آمده ای که اگر ویزا ندادند هم مهم نیست، به هرحال راههای دیگری هم هست.

بعد از طی کلی مسیر با مترو و تاکسی، به سفارت مربوطه می رسی، مثل اینکه ویزا گرفته اید.

حالا مشکل دیگری پیش روی شماست. با هزینه های سفر چه می کنید؟

شما شاغل هستید؟ بله.

شغل تان را دوست دارید؟ بسیار.

درآمد خوبی دارید؟ خیر.

راه چاره چیست؟