کلا من به عشق در نگاه اول اعتفاد ندارم!

اینکه کسی رو ببینی و در نگاه اول بگی: واو! این همون نیمه ی گمشده ی منه به نظرم گزافه ای بیش نیست!

من فکر میکنم که رابطه ها ساخته می شن، نه که یهو از آسمون بیفتن پایین و خوشبختمون کنن!

برای ساختن رابطه باید تلاش کرد، گذشت و فداکاری داشت و از همه مهمتر طرف رو دوست داشت.

خب این بود دیدگاه من در مورد روابط همسری و ازدواج و خواستگاری!

+ امروز آقای راننده ی تاکسی توی راه دانشگاه از بنده خواستگاری فرمودن!

+ اولین بار نبود البته. کم پیش نیامده! نظری هم ندارم! بگم خدایا هدایتشون کن! خدایا عقلشون بده! نمیدونم!!!