تا چند ساعت دیگه، دقیقتر بگم اولین ساعات شنبه 19 دی ماه،

یکی از آخرین دوستان صمیمی دوران دانشگاهم از ایران میره،

و من عملا تنهاتر از قبل میشم...

کاش شرایط جور دیگه ای بود، ای کاش...


+ از بیان عبارتهایی چون "اینترنت هست و ..." برای دلداری دادن خودداری کنید،

از تبدیل دوستان واقعی به دوستان مجازی با فاصله زیاد خوشم نمیاد...