1- رباب از ثلث دوم اومده بود کلاس ما، نمره ریاضی ثلث اولش زیر 5 شده بود و معلم بد اخلاق کلاسشون گفته بود دیگه نمی تونه با این شاگرد تنبل درس نخون که مدام گریه می کنه و درس نمی خونه سر و کله بزنه. مادر رباب چند ماه قبلش تو خونه و جلوی چشمهای دختر 7-8 سالش فوت شده بود. اینکه بیمار بود یا نه رو نمی دونم، همینقدر می دونم که یک بار بهم گفت مامانش خون بالا آورده بود و تمام لباسهای دخترش خونی شده بود و بعد فوت کرده بود و رباب فقط جیغ می زد و ...اینها رو هم خودش گفته بود. من هیچوقت ازش چیزی نپرسیدم.

2- میگفتم... معلم از کلاس بیرونش کرد، نامادری رباب که زن بدی هم نبود، اومده بود مدرسه که ببینه چکار می تونن بکنن براش. معلم دوم دبستان من زن خیلی مهربون و صبوری بود. ( تو هفته معلم در موردش نوشتم، به رحمت خدا رفته.) معلم من تو دفتر گفت من رباب رو می برم سر کلاس خودم و کمکش می کنیم. قبل از اینکه زنگ تفریح بخوره، معلم اومد و به من که  گفت که: " مریم جان، این دانش آموز اسمش ربابه، از کلاس خانم ... آمده کلاس ما بمونه. یه کمی از درساش عقب افتاده، تو می تونی بهش کمک کنی که به کلاس برسه؟" من خانم معلم پیرم رو خیلی دوست داشتم، خیلی... گفتم باشه کمکش میکنم.

3- ازون به بعد رباب کنار من نشست، اوایل مدام گریه می کرد وسط درس و چیزی متوجه نمی شد و ... دیگه کار من شده بود که زنگ تفریح ها، زنگ ورزش، صبح زودتر از کلاس و خلاصه هر زمان دیگه ای به رباب ریاضی یاد بدم. پیشرفتش کند ولی امیدوار کننده بود. ریاضی ثلث دوم نمرش شد 18.5، یادمه معلمم خیلی خوشحال شد و اول از همه اومد به من گفت نمره رباب چند شده و کلی ازم تشکر کرد و گفت تو معلم خیلی خوبی هستی. نمی دونید چقدر خوشحال شدم ازین جمله ش...

4- بعد از اتمام لیسانسم که برگشتم خونه، همون موقع ها که دنبال معلمم گشتم و فهمیدم که فوت شده و ... یک روز کاملا اتفاقی تو خیابون رباب رو دیدم. منو نشناخت اول. حق داشت، بعد از اتمام سوم دبستان ازون مدرسه رفته بودم. ازش پرسیدم چکار میکنی؟ گفت من تا آخر راهنمایی درس خوندم، اما بعد پدرم نزاشت برم مدرسه. چند سالی نرفتم مدرسه. اما همیشه تو ذهنم بود که ادامه بدم.چند ساله دوباره شروع کردم و الان سوم دبیرستانم. رباب باور کرده بود که عقب افتادگی هاش رو می تونه جبران کنه و داشت براش سخت تلاش می کرد، حتی پدرش رو به سختی راضی کرده بود که درس بخونه... این بود اولین شاگرد من...