یکی از جالبترین شخیصت های تاریخی برای من "ماگدا گوبلز" همسر جوزف گوبلز هست. اسمش رو توی گوگل سرچ کنید و هرچیزی لازمه در موردش بخونید. من ازش دو تا عکس میزارم براتون. عکس اول عکس خانواده گوبلز و عکس دوم عکس دختران ماگدا هست، وقتی که در مقر پیشوای نازیها، هیتلر، وقتی که متفقین به دروازه های برلین رسیده بودن، اول بچه ها و بعد خودش رو با آمپول کشت.+ من بیشتر ازینکه در مورد دو جنگ جهانی فیلم ببینم، کتاب خوندم، اونهم وقتی 12 تا 15 سالم بود. با ولع تمام نشدنی کتابهایی مثل "نبرد من" رو میخوندم. کار جالبی بود.