1- دلم برای بچه هایی که قربانی مشکلات بزرگترها میشن میسوزه، گاهی فکر میکنم سرم پر میشه از طنین صدای این بچه ها. صدای بچه هایی که ناراحتی شون رو ازینکه دیگه با فامیلشون بخاطر خطا و اشتباه خانوادشون ارتباط ندارن، صدای بچه هایی که پدر معتادشون افتاده زندان و مثل دختربچه های 5 ساله رفتار میکنن تا توجه شما رو به خودشون جلب کنن. صدای بچه هایی که ... سرم پر ازین صداهاست ... کی قراره ما بزرگترها بالغانه رفتار کنیم؟


2- واضح ترین صداهای تو مغزتون صدای چه کسانی هست؟ من صدای پدربزرگ پدرم هنوز تو گوشمه وقتی برای جفت کردن پاپوش هاش دعا میکرد من کربلایی بشم، صدای پدربزرگم هنوز تو گوشمه، صدای کم نظیر معلم ادبیات پیش دانشگاهیم که چندسال پیش ناگهانی فوت کرد، صدای دایی پدرم با محبت کم نظیرش، صدای مادربزرگم، صدای داییم، صدای معلم ریاضی نازنینم، صدای دوستی که سالهاست فقط صداشو از پشت تلفن ازونور دنیا میشنوم، صدای... اما... صدای تو چی؟