این پست رو اختصاصا برای یکی از دوستان خیلی عزیزم می نویسم که آدرس اینجا رو داره.

فردا روز تولد این دوست نازنین من هست و من دلم میخواد به این بهانه ازش قدردانی کنم.


بودن بعضی آدمها تو زندگی ما نعمت هست،

دوستان خوبی که ما رو درک می کنن

و انقدر بزرگوار هستن که خطاها و اشتباهاتمون رو به روی ما نیارن.

کسانی که می تونیم پیششون خودمون باشیم، بدون نقاب ...

خود خودمون باشیم و از چیزی نترسیم.

کاش قدر نعمت های زندگی مون رو بدونیم،

کاش این رو بدونیم که بعضی آدمها هدیه خداوند هستن،

کاش که حواسمون باشه به فرشته های زمینی خدا...

تولدت مبارک دوست من

همیشه سالم و سلامت باشی.  :)