در نهج البلاغه از زبان امیرالمومنین آمده که پیامبر، "طبیب دوار بطبه" بودن،

یعنی نمی نشستن تو مسجد تا منتظر بمونن مردم بیان سوال بپرسن،

بلکه خودشون دوره می افتادن تو کوی و برزن، مثل یک طبیب دوره گرد...


کاش ما داعیه داران این دین، کمی، فقط کمی به اخلاق محمدی آراسته باشیم...


+عید بر شما مبارک