چند روزی بود که مادر میگفت توت فرنگی ها رو چرا نمی خورید پس؟
امروز که روز تعطیل بود، فکری به سرم زد،
کمی موز پخته و نصف توت فرنگی ها رو رنده کردم و توی کره سرخ کردم.
بعد ازون کمی مخلوط آب و شکر بهش اضافه کردم تا بجوشه.
بعد بقیه توت فرنگی ها رو چهار قسمت کردم و ریختم توی مواد در حال جوش،
بعد هم کمی آرد جوانه گندم و آرد جوانه جو بهش اضافه کردم،
در نهایت مواد رو داخل ظرفهای پایه دار ریختم و با زردآلوی زعفرونی تزئینشون کردم.
ازونجایی که روزه هستم، هنوز هم نخوردمش ببینم مزش چطوریه.
خدا کنه خوشمزه شده باشه!
طبعا این دسر من درآوردی اسم هم نداره، چون در لحظه و تو آشپزخونه
به ذهنم رسید چکار کنم و چی بهش اضافه کنم. :)

+ توت فرنگی و زردآلو میوه های باغمون هستن.

++ بعدا نوشت: خانواده بسیار خوششون اومد و فرمودن که وقتشه! :)