محبت مثل دارو می مونه، اکسیره، داروی درمان روح آدمیزاده،

آدمیزاد به هیچ چیزی بیشتر از محبت احتیاج نداره،

بیشتر از غذا و هوا و پوشاک و ... به محبت احتیاج داره.

منتها همه می دونیم که اکسیر رو با قاشق چایخوری به خورد بقیه میدن، نه با شیلنگ!

چون اونجوری راه نفسش بند میاد و رودل میکنه و خونش میفته گردن ماها!

در بهترین حالت از ما طلبکار میشه.

خوبه که خوب باشیم، اما خوب نیست که آدمها رو به خوب بودنمون عادت بدیم...