- آقاجان مرا در دعاهایتان فراموش نکنید.
+خیال میکنی فراموشت میکنم.
- نه.
+از کجا می دانی؟
- چون شما همیشه شیعیانتان را دعا میکنید. من هم یکی از آنها هستم.
+ غیر ازین چیز دیگری هم هست؟
- نه آقای من، چه چیزی.
+ هروقت خواستی ببینی چقدر یاد تو هستم، ببین تو چقدر یاد منی و من در نظرت چطورم؟+منبع: هشتمین آفتاب،نوشته لیلا شمس، انتشارات قلمستان،

این کتاب مجموعه یکصد روایت کوتاه از زندگی امام رضا (علیه السلام) هست،

با نثری جذاب و گیرا و خواندنی.