روی لینک زیر کلیک کنید و یکی از روزنوشته های محمدرضا شعبانعلی رو بخونید.

برای من که فیزیک خوندم و «باورپذیری» متفاوتی نسبت به عموم مردم دارم،

این متن خیلی جالب بود. یاد یک اشکال مهم دیدگاه کوانتومی در زندگی افتادم،

که یک نقص بزرگ نگاه عدم قطعیتی به عالم، اینه که ما می تونیم هرچیزی رو توجیه کنیم،

حتی اخلاق رو، و برای هرکاری، توجیهی علمی! پیدا کنیم و...

متن رو بخونید، و از این نگاه جالب لذت ببرید.

نامه به رها، جای خالی باورها