زندگی مشترک یکی از جاهایی هست که خیلی خوب آدم رو محک میزنه و ادعاهای آدمی رو به بوته آزمایش میگذاره. شاید مهمترین جایی باشه که گذشت و چشم پوشی کردن از بعضی چیزها رو باید دقیقا انجام بدین. کنار اومدن با آدمهای جدید، با سلیقه های متفاوت و نوع نگاه های مختلف به زندگی، همه و همه بخشی از مسائلی هست که در زندگی مشترک وجود داره. اینکه چطور میانه کار رو بگیرید که آرامش دونفره تون بهم نخوره و در عین حال تعامل خوبی هم با بقیه داشته باشید، یکی از تمرینهای مهم رشد تو زندگی هر کسی هست. امروز ایمیلم رو که باز کردم، این جمله های ایمیل هفتگی محمدرضا شعبانعلی خیلی به دلم نشست. این روزها در حال تجربه نزدیک چنین موقعیتی هستم. :)بله ممکن است دیگران رفتار ما را نفهمند

اما چه باید کرد

اگر دیگران انتظار داشته باشند که فقط کارهایی انجام دهیم که آنها بفهمند

و تصمیم های بگیریم که آنها دلیلش را درک کنند

عملاً انتظار دارند زندگی سطح درک آنها و نگاه آنها به زندگی باشیم

بگذار بگویند غیرمنطقی هستیم یا ضد اجتماعی هستیم

اما به این می ارزد که خودمان باشیم

 تا زمانی که رفتار ما و تصمیم های ما به کسی آسیبی نمیزند

ما توضیحی به کسی بدهکار نیستیم

چقدر زندگی ها که با این توضیح خواستن ها 

و تلاشهای بیهوده برای قانع کردن دیگران بر باد رفته اند

اریک فروم