1- این مطلب رو بخونید، در مورد آینده ماست:

ایلان ماسک و توسعه سایبورگ های مبتنی بر Neural Lace

2- به نظر من بهشت همچین جایی باید باشه.